Trang chủ » Nhịp Đập Thị Trường

Nhịp Đập Thị Trường

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 19/06/2024

Lượt xem: 3 / By nhatbaovg
19/06/2024

Nhận định thị trường ngày 19/06/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://fireant.page.link/39HKftLGwHyrEYYs6 >  Kỳ vọng về thu nhập bất thường tại một số ngân hàng https://fireant.page.link/1p5rDgiEVykitVj19 >  MSN: Masan Group là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ tại Việt Nam https://nguoiquansat.vn/mot-cong-vien-quy-mo-tai-tp-hcm-sap-duoc-lot-xac-ha-tang-sat-suon-du-an-duoc-khai-thac-het-tiem-nang-138474.html >  https://nguoiquansat.vn/tp-hcm-quyet-chi-tien-ty-de-go-nut-that-giao-thong-mo-rong-tuyen-duong-huyet-mach-di-qua-6-quan-huyen-138429.html > 

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 29/05/2024

Lượt xem: 14 / By nhatbaovg
29/05/2024

Nhận định thị trường ngày 29/05/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://www.nguoiduatin.vn/nhieu-phuong-thuc-xet-tuyen-linh-hoat-tai-truong-ai-hoc-mo-tp-hcm-a665671.html >  Nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt tại Trường Đại học Mở TP.HCM https://vietstock.vn//2024/05/hai-quy-etf-hon-21000-ty-nham-toi-co-phieu-bat-dong-san-va-tai-chinh-3358-1193695.htm >  Hai quỹ ETF hơn 21,000 tỷ nhắm tới cổ phiếu bất động sản và tài chính https://vietstock.vn//2024/05/msb-cbtt-nghi-quyet-hdqt-phe-duyet-han-muc-tin-dung-cho-nclq-737-1193708.htm >  MSB: CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạn mức..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 23/04/2024

Lượt xem: 25 / By nhatbaovg
23/04/2024

Nhận định thị trường ngày 23/04/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://nguoiquansat.vn/hai-huyen-cua-ngo-tp-hcm-nhu-cau-nha-dat-bat-tang-gan-200-gia-vuot-nguong-40-trieu-m2-127807.html >  bất động sản huyện Củ Chi,bất động sản huyện Hóc Môn,bất động sản khu Tây TP. HCM,Củ Chi,Hóc Môn,TP. HCM https://vietstock.vn//2024/04/chung-khoan-hsc-bao-lai-quy-1-tang-124-tu-doanh-giai-ngan-vao-nhieu-ma-bat-dong-san-737-1182027.htm >  Chứng khoán HSC báo lãi quý 1 tăng 124%, tự doanh giải ngân vào nhiều mã bất động sản https://www.nguoiduatin.vn/lanh-dao-msb-noi-gi-ve-truong-hop-mat-tien-gui-tai-ngan-hang-a660385.html..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 09/04/2024

Lượt xem: 31 / By nhatbaovg
09/04/2024

Nhận định thị trường ngày 09/04/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://fireant.page.link/wRoG74Ck8SDp1u3C9 >  HCM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng https://fireant.page.link/AQcES1jJi3xUWD3f7 >  HCM: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng https://vietstock.vn//2024/04/hcm-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-ket-qua-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-737-1176354.htm >  HCM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 26/03/2024

Lượt xem: 32 / By nhatbaovg
26/03/2024

Nhận định thị trường ngày 26/03/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://www.nguoiduatin.vn/tp-hcm-be-giang-lop-boi-duong-nguoi-phat-ngon-nam-2024-a655794.html >  Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024 https://www.nguoiduatin.vn/trai-nghiem-loat-tien-ich-moi-tren-ung-dung-ngan-hang-so-msb-mbank-a655860.html >  Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank https://vietstock.vn//2024/03/phan-tich-ky-thuat-phien-chieu-2603-tam-ly-than-trong-quay-tro-lai-585-1168627.htm >  Phân tích kỹ thuật phiên chiều 26/03: Tâm lý thận trọng quay trở..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 14/03/2024

Lượt xem: 35 / By nhatbaovg
14/03/2024

Nhận định thị trường ngày 14/03/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://www.nguoiduatin.vn/mo-vang-tai-hub-mua-sam-thuong-mai-phia-dong-tp-hcm-a654028.html >  Mỏ vàng tại “hub” mua sắm thương mại phía Đông TP. HCM https://vietstock.vn//2024/03/chung-khoan-vix-chia-co-tuc-va-co-phieu-thuong-voi-tong-ty-le-20-738-1164759.htm >  Chứng khoán VIX chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 20% https://fireant.page.link/qE75Ub3sNE9gnHEZ8 >  KDH: Cổ đông Khang Điền thông qua phát hành 110 triệu..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 13/03/2024

Lượt xem: 30 / By nhatbaovg
13/03/2024

Nhận định thị trường ngày 13/03/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://vietstock.vn//2024/03/vci-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phat-hanh-niem-yet-va-chao-ban-cac-loai-chung-quyen-co-bao-dam-737-1164348.htm >  VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành, niêm yết và chào bán các loại chứng quyền có bảo đảm https://vietstock.vn//2024/03/ors-thong-bao-ve-ngay-dkcc-tham-du-dhdcd-thuong-nien-2024-737-1164376.htm >  ORS: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 https://www.nguoiduatin.vn/hon-60-doanh-nghiep-quoc-te-nganh-nhua-cao-su-quy-tu-tai-tp-hcm-a653819.html >  Hơn 60 doanh nghiệp quốc tế..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 12/03/2024

Lượt xem: 29 / By nhatbaovg
12/03/2024

Nhận định thị trường ngày 12/03/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://vietstock.vn//2024/03/hcm-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-ctcp-cong-huong-739-1164099.htm >  HCM: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Cộng Hưởng https://vietstock.vn//2024/03/hcm-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-pham-nghiem-xuan-bac-739-1164100.htm >  HCM: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Phạm..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 11/03/2024

Lượt xem: 28 / By nhatbaovg
11/03/2024

Nhận định thị trường ngày 11/03/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://fireant.page.link/4Vsh1x9VESCtTZ5L9 >  Công ty chứng khoán bước vào đường đua tăng vốn mới >  Cổ phiếu chứng khoán đang ở “chân con sóng lớn” https://fireant.page.link/XDej2dQ68m881mxz9 >  Neo Floor tiếp tục gia hạn thành công trái phiếu https://fireant.page.link/EYxQuyAd5d5V2XZt5 >  Nợ xấu tăng cao đang đe..

No Image

Nhịp đập thị trường ngày 20/02/2024

Lượt xem: 34 / By nhatbaovg
20/02/2024

Nhận định thị trường ngày 20/02/2024 ************ Thông tin trong ngày  https://vietstock.vn//2024/02/msb-thong-bao-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-de-cu-ung-cu-nhan-su-du-kien-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-nhiem-ky-2022-2026-214-1157279.htm >  MSB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 >  Triển vọng cổ phiếu thủy sản: “Cửa vẫn chưa sáng” https://www.nguoiduatin.vn/chung-khoan-ssi-bo-nhiem-pho-tong-giam-doc-a650460.html >  Chứng..